Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2016

amania
Reposted fromtowo85 towo85 viaZuzanka Zuzanka
amania
Reposted fromtfu tfu viashillenya shillenya
0223 e7d5

besttravelphotos:

Paris, France

Reposted fromvianne vianne viashillenya shillenya
amania
amania
Reposted frompannakojot pannakojot viashillenya shillenya
amania
2981 7e6c
Reposted fromnightmvre nightmvre viarayla rayla
amania
5348 9306

scandinaviansky:

Bergen, Norway

Photo: Andrew M Butler

Reposted frompannakojot pannakojot viarayla rayla
amania
amania
Reposted frombluuu bluuu viarayla rayla
amania
Reposted fromgruetze gruetze viashillenya shillenya
amania
Reposted fromshakeme shakeme viadarshan darshan
amania
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadarshan darshan
amania
8613 c385 500
amania
9321 3c45 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viarayla rayla
amania
Reposted frombluuu bluuu viarayla rayla
amania
Reposted frombluuu bluuu viarayla rayla
amania
Reposted frombluuu bluuu viarayla rayla
amania
amania
Adolfo Serra - Cheshire Cat
amania
7319 3a0c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashillenya shillenya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl